Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας

Κάθε εκμεταλλευόμενος που επιθυμεί να επιχειρεί με ΣμηΕΑ στην Ειδική Κατηγορία θα πρέπει να αιτηθεί και να λάβει μια άδεια πτητικής λειτουργίας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η άδεια αυτή θα πρέπει να ανανεώνεται όποτε υφίσταται κάποια αλλαγή στις επιχειρησιακές διαδικασίες, τα μέσα ή τα πρόσωπα ενώ όσοι εκμεταλλευόμενοι έχουν άδεια πτητικής λειτουργίας που δόθηκε έως 31/12/2020 έχει ισχύ μέχρι 31/12/2021. Στο πλαίσιο αυτό ένα από τα βασικά έγγραφα που οφείλει να υποβάλει ο εκμεταλλευόμενος είναι το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας περιγράφει τις διαδικασίες και τους ελέγχους που εκτελούνται κατά την υλοποίηση των αποστολών με σκοπό την ασφαλή λειτουργία της πτήσης.

Για την εκπόνηση του εγχειριδίου αποστέλλονται ερωτήσεις σχετικά με τις σχεδιαζόμενες πτητικές λειτουργίες και στη συνέχεια οι απαντήσεις χρησιμοποιούνται για την δημιουργία ενός εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας ακριβώς στα μέτρα σας.

Το εγχειρίδιο παραδίδεται συνήθως εντός 15 ημερών.