Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτές της σχολής Horizon είναι πιστοποιημένοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας και έχουν πλούσιο βιογραφικό με άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη.

Με γνώμονα τη διαρκή πτητική δραστηριότητα:

  • στην έρευνα και διάσωση,
  • στην φύλαξη κρίσιμων υποδομών,
  • στην εναέρια κάλυψη εκδηλώσεων,
  • την εναέρια επιτήρηση δασών και έργων,

στοχεύουν να μεταδώσουν τις αναβαθμισμένες γνώσεις τους με άμεσο τρόπο ώστε ο εκπαιδευόμενος μαθητής να κατανοήσει τους κινδύνους και τις προκλήσεις που εμπεριέχει μια πτήση με Drone βελτιώνοντας την αντίληψη και την πτητική του ικανότητα από τη πρώτη στιγμή.

Εκπαίδευση