Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης e-Learning

Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System – LMS) είναι μια εφαρμογή λογισμικού για τη διαχείριση, παρακολούθηση, αναφορά, αυτοματοποίηση και παράδοση εκπαιδευτικών μαθημάτων, προγραμμάτων κατάρτισης ή προγραμμάτων μάθησης και ανάπτυξης. Η έννοια του συστήματος διαχείρισης μάθησης προέκυψε απευθείας από την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning).

Η Horizon χρησιμοποιεί την εφαρμογή LMS προς όφελος των υποψήφιων χειριστών ΣμηΕΑ παρέχοντας ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω βίντεογραφημένων μαθημάτων αλλά και πρόσθετου έντυπου υλικού.

Απόλαυσε τις δώδεκα (12) θεματικές ενότητες της ανοικτής κατηγορίας από την άνεση του υπολογιστή σου, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμείς 24/7.

Προγραμμάτισε τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Α1/Α2/Α3 με τον εκπαιδευτή σου μέσω της πλατφόρμας.

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης e-learning εδώ.