Σεμινάρια

Τα μικροσκοπικά τετρακόπτερα είναι πλέον προσιτά για το ευρύ κοινό και αποτελούν κάτι περισσότερο από απλή ψυχαγωγία. Τα ΣμηΕΑ (drones) διαθέτουν εφαρμογές που χρησιμοποιούν ερασιτέχνες και επαγγελματίες χειριστές με αντικείμενο την επεξεργασία της εικόνας που λαμβάνουν από τους αισθητήρες τους. 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ακαδημίας έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες των νέων αλλά και έμπειρων χειριστών ΣμηΕΑ ώστε να αποκτήσουν μια ειδικότερη γνώση πάνω στις δημοφιλέστερες εφαρμογές τους.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η παρεχόμενη γνώση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε πρακτικό επίπεδο από τους χειριστές ΣμηΕΑ.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων αποδίδεται σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης..
Βρείτε εδώ τις τιμές των σεμιναρίων μας.