Τιμές Υπηρεσιών

Horizon Logo
 1. Εκπαίδευση για Πιστοποίηση Χειριστή Drone Α1/Α3 και Α2 – 160€
  Περιλαμβάνει Θεωρητική Εκπαίδευση + Εξέταση + Πρακτική Εκπαίδευση με Εκπαιδευτή
 2. Εκπαίδευση για Πιστοποίηση Χειριστή Drone A2 – 120€
  Περιλαμβάνει Θεωρητική Εκπαίδευση + Εξέταση + Πρακτική Εκπαίδευση με Εκπαιδευτή
 3. Εκπαίδευση για Πιστοποίηση Χειριστή Drone Α1/Α3 και Α2 – 60€
  Περιλαμβάνει Θεωρητική Εκπαίδευση + Εξέταση
 4. Εκπαίδευση για Πιστοποίηση Χειριστή Drone Α1/Α3 – 30€
  Περιλαμβάνει Θεωρητική Εκπαίδευση + Εξέταση
 5. Εκπαίδευση για Πιστοποίηση Χειριστή Drone A2 – 45€
  Περιλαμβάνει Θεωρητική Εκπαίδευση + Εξέταση
 6. Σεμινάριο Search and Rescue – 50€
  Θεωρητική Εκπαίδευση
 7. Σεμινάριο Security Surveillance Protection – 50€
  Θεωρητική Εκπαίδευση
 8. Σεμινάριο Drone Photo Video – 50€
  Θεωρητική Εκπαίδευση
 9. Εκπαίδευση FPV Drone 50€
 10. Σεμινάριο Dronie – 100€
  Περιλαμβάνει Θεωρητική Εκπαίδευση + Πρακτική Εκπαίδευση με Εκπαιδευτή
 11. EASA Specific Category – Ρωτήστε τιμή
  Περιλαμβάνει Operation Manual + Risk Assessment.