Ανοικτή Kατηγορία A1/A3 και A2

Η κατηγορία «ανοικτών» πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες A1/A3 και A2, με βάση τους επιχειρησιακούς περιορισμούς, τις απαιτήσεις για τον χειριστή εξ αποστάσεως και τις τεχνικές απαιτήσεις για τα ΣμηΕΑ. Στην «ανοιχτή» κατηγορία ο εκπαιδευόμενος θα λάβει πιστοποιητικό επάρκειας σε μια ή περισσότερες από τις τρεις κατηγορίες πτητικής λειτουργίας που θα επιλέξει.

Ποιούς αφορά η ανοικτή κατηγορία;
Η εκπαίδευση αφορά οποιονδήποτε κατέχει ή επιθυμεί να αγοράσει drone με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOW) μεγαλύτερη ή ίση των 250γρ ή drone με αισθητήρα δυνατότητας συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τι παρέχεται κατά την εκπαίδευση;
Α) Διδάσκεται το σύνολο της θεωρίας των ΣμηΕΑ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό. Η αρχική παρακολούθηση πραγματοποιείται είτε μέσω δομημένου οπτικοακουστικού υλικού της θεωρίας, είτε μέσω online εκπαίδευσης στην πλατφόρμα LMS του εκπαιδευτικού κέντρου.

Η θεωρητική εκπαίδευση στην υποκατηγορία Α1/Α3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Ασφάλεια Πτήσεων
 • Περιορισμοί Εναέριου Χώρου
 • Νομοθεσία για την Αεροπορία
 • Περιορισμοί Ανθρώπινων Επιδόσεων
 • Επιχειρησιακές Διαδικασίες
 • Γενικές Γνώσεις περί ΣμηΕΑ
 • Προστασία Ιδιωτικής Ζωής και Δεδομένων
 • Ασφάλιση
 • Προστασία από Έκνομες Ενέργειες

Η θεωρητική εκπαίδευση στην υποκατηγορία Α2 περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Καιρικές Συνθήκες
 • Επιδόσεις ΜΣΑ
 • Μέθοδοι τεχνικού και επιχειρησιακού μετριασμού των κινδύνων στο έδαφος

Β) Στην υποκατηγορία Α2 παρέχεται προαιρετική δωρεάν πρακτική εκπαίδευση με τα drone της ακαδημίας προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να ξεκινήσει τη πραγματοποίηση των πτήσεων του με υπευθυνότητα και ασφάλεια.
Κατά την πραγματοποίηση της πρακτικής εκπαίδευσης με drone θα διδαχθούν:

 • Παραμετροποίηση λογισμικού
 • Βασικός χειρισμός drone
 • Πλοήγηση
 • Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων
 • Λειτουργία Failsafe και RTH

Γ) Παρέχεται η δωρεάν online εξέταση στις υποκατηγορίες Α1/Α3 και Α2 μέσω πλατφόρμας LMS

Πόσο διαρκεί η εκπαίδευση και πού διεξάγεται;
Η θεωρητική εκπαίδευση είναι διάρκειας πέντε (5+) ωρών στην υποκατηγορία Α1/Α3 και επτά (7+) ωρών στην υποκατηγορία Α2.
Στην υποκατηγορία Α2 πραγματοποιούνται δυο (2) πτήσεις με drone και εκπαιδευτή της σχολής σε ασφαλή υπαίθριο χώρο.