Συχνές Ερωτήσεις

Απαιτείται κάποια εμπειρία με ΣμηΕΑ (drone) πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα;

Όχι, ανεξάρτητα υπάρχουσας εμπειρίας η σχολή βοηθά τον εκπαιδευόμενο να φτάσει από το επίπεδο του αρχάριου στο επίπεδο του επαγγελματία χειριστή ΣμηΕΑ (drone).

Ποιες είναι οι υποκατηγορίες πτητικών λειτουργιών των ΣμηΕΑ (drone) στην ανοικτή κατηγορία;

Υπάρχουν τρεις (3) υποκατηγορίες:

  • A1, πτήση πάνω από ανθρώπους για ΣμηΕΑ με μέγιστη μάζα απογείωσης έως 0,900 κιλά
  • Α2, πτήση κοντά σε ανθρώπους για ΣμηΕΑ με μέγιστη μάζα απογείωσης έως 4,0 κιλά
  • Α3, πτήση μακριά από ανθρώπους για ΣμηΕΑ με μέγιστη μάζα απογείωσης έως 25 κιλά

Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται πιστοποιητικό – άδεια χειριστή ΣμηΕΑ (drone);

Σε κάθε περίπτωση που το ΣμηΕΑ (drone) ζυγίζει περισσότερο από 250 γρ.

Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη;

Bάσει της εθνικής μας νομοθεσίας απαιτείται ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για κάθε drone:

  • που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς
  • ίσο ή άνω των 4 kgs που αφορά ιδιωτική χρήση

Πόσο χρόνο έχει ισχύ η επάρκεια/πιστοποιητικό επάρκειας ενός χειριστή ΣμηΕΑ (drone);

Πέντε (5) έτη και για ανανέωση ο χειριστής ΣμηΕΑ (drone) απαιτείται να δώσει εκ νέου εξέταση θεωρητικών γνώσεων

Σύμφωνα με το κριτήριο του επίπεδου ρίσκου ποιες είναι οι κατηγορίες πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ;

H ανοικτή κατηγορία, με χαμηλό ή μηδενικό επίπεδο ρίσκου προς τρίτους
H ειδική κατηγορία, με μεγαλύτερο ρίσκο από την ανοικτή και
H πιστοποιημένη κατηγορία, με επίπεδο ρίσκου ανάλογο επανδρωμένης πτήσης

Ποιο είναι το κατώτατο όριο ηλικίας για χειριστές ΣμηΕΑ (drone) εξ αποστάσεως;

Το κατώτατο όριο ηλικίας για χειριστές εξ αποστάσεως που εκτελούν πτητικές λειτουργίες ΣμηΕΑ στην «ανοικτή» και την «ειδική» κατηγορία είναι τα 16 έτη.

Τι αλλάζει στα drones με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς;

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί διακρίνουν τα drones με βάση το ρίσκο που επιφέρει η
δραστηριοποίησή τους και όχι μεταξύ ψυχαγωγικών και επαγγελματικών
δραστηριοτήτων.

Απαιτούνται όλοι οι χειριστές να εκπαιδευτούν για να πετάξουν ένα drone;

Ναι, πρέπει να έχετε εκπαίδευση ανάλογη με την κατηγορία του drone που
πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Δεν απαιτείται να εκπαιδευτείτε μόνο εάν χρησιμοποιείτε πολύ ελαφριά drones:

  • εάν το drone φέρει σήμα CE κατηγορίας 0, πρέπει να γνωρίζετε μόνο τις οδηγίες του κατασκευαστή
  • εάν το drone είναι ιδιωτικής κατασκευής με βάρος μικρότερο από 250g, δεν απαιτείται να κάνετε καμία εκπαίδευση

Τα πιστοποιητικά χειριστών drones ισχύουν για όλη την Ευρώπη;

Ναι, ισχύουν σε όλα τα Κ-Μ της ΕASA. Οι κανονισμοί επιτρέπουν στο χειριστή ΣμηΕΑ να επιλέξει το Κ-Μ που θα διεξάγει την εκπαίδευση και τις εξετάσεις του και θα λάβει τα πιστοποιητικά του.